NBA 韋迪乜水?占士當眾玩「新仔」

作者:Bubles 時間:2017-10-06 03:22:01 標籤: 分類:

「大帝」占士(LeBron James)「公開」調戲騎士新隊友韋迪(Dwyane Wade)!日前騎士在自家場館進行練習時,還在場館門口掛上新的隊徽、代表新的開始,今季加盟騎士的老將韋迪,訓練不久突然要求教練團說想和「大帝」一起對練,結果占士非常鬼馬,走到攝影鏡頭前說不認識呢位「新仔」。

占士戲稱不知道韋迪是誰,話佢可能係新仔,當時鏡頭看到韋德正在籃下投籃,占士走到鏡頭前說:「從未聽過佢個名,我諗佢應係一名新仔,我唔知點解佢認為佢可以同我一齊操,但是我喜歡新仔,所以我會幫佢變得更強!」


本文來源:http://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/sport/20171005/bkn-20171005203442608-1005_00882_001.html

  • zDtHOܦhP? yUML tHBb ...

    ❤ Bժ Bª AtHκAiOch!soǴoHɲɬ|X{ ? LFCK ~XtHbCKXtHA ...

  • SNing‏ @SNing1223

    黑眼圈好重……

  • Ching Yan Cheung - Google+

    Mary 其實您呢間我都有去過但系做完二千幾蚊都無分別我做冷凍溶脂RF收緊只做大腿內則腰, 仲俾人sell萬幾既溶脂針療程,真系要抽脂打針寧願去台灣仲平不過 ...

www.hk123hk.com

Copyright © 2016